Vilkår & betingelser

Disse vilkårene og betingelsene gjelder når du bestiller en av våre turer eller aktiviteter.
Ved bestilling av tur/aktivitet fra oss og ved bruk av vår webside, bekrefter du at du har lest og godtatt våre vilkår og betingelser.

Kontraktspartner din er Legendary Adventure AS. Kontrakten betraktes som bindende når du ber Legendary Adventure om å bekrefte bestillingen. Legendary Adventure AS er da ansvarlig for å levere det produktet du har bestilt, mens du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen.


Coronavirus
Vi vet det kan føles usikkert å bestille tur og opplevelser i en tid når forholdsregler og restriksjoner i forbindelse med reiser er i stadig endring.
For å fjerne denne usikkerheten, har vi nå tilpasset våre avbestillingsregler for alle nye bestillinger med avreise i 2021.
Ved ny nedstenging i Norge eller nye restriksjoner som gjør at det ikke blir mulig å gjennomføre et planlagt arrangement, prøver vi først å finne en alternativ tur. Dersom dette ikke er mulig for oss eller for deg som gjest, tilbyr vi full refusjon. Dette gjelder for turer i Norge i hele 2021.


1. Bestilling

Bestillinger kan gjøres via nettstedet vårt, via e-post, telefon eller via en tredjepart der produktene våre kan bestilles (f.eks. Hotellresepsjon, reisebyråer eller et tredjepartsnettsted, etc.).

Ved å gjøre en bestilling bekrefter du at du har fullmakt til å akseptere økonomisk ansvar på vegne av deg selv og et eventuelt reisefølge, dvs. at du aksepterer ansvar for å betale det avtalte beløpet til Legendary Adventure for alle medlemmer av gruppen du bestiller for.

Når du bestiller på vegne av flere deltakere, er du ansvarlig for å formidle vilkårene og betingelsene til de andre deltakerne.
Du må være minst 18 år for å bestille en tjeneste.


2. Betalingsbetingelser
Dagsturer/kurs
Når du bestiller en dagstur eller aktivitet, vil hele beløpet bli belastet ved bestilling.
For onlinebestillinger betaler du hele beløpet ved bestilling.

Flerdagsturer/pakker
Når du bestiller en flerdagstur eller pakke, vil hele beløpet bli fakturert ved bestilling.
Du må betale minst 10% av totalbeløpet for å bekrefte bookingen.

Hele beløpet må betales senest 90 dager før ankomstdagen

For onlinebestillinger betaler du hele beløpet ved bestilling.

Hvis det avtalte beløpet ikke er betalt innen forfallsdatoen, forbeholder Legendary Adventure seg retten til å kansellere bookingen din,
beholde et innskudd som er betalt og kreve et avbestillingsgebyr i samsvar med vilkårene for avbestilling som er angitt i punkt 3 nedenfor.


3. Vilkår for avbestilling
Eventuelle kanselleringer/endringer må gjøres skriftlig.
Datoen og klokkeslettet for kanselleringen er datoen og klokkeslettet du sender e-posten til oss.
Avbestilling av kunden - Dagsturer/kurs

 • Avbestilling 7 eller flere dager før avreise: Du vil motta 90% refusjon.

 • Avbestilling 3 dager til 6 dager før avreise: Du vil få 50% refusjon.

 • Avbestilling mindre enn 2 dager (48 timer) før avreise: Du vil bli belastet 100% av beløpet og vil ikke motta noen refusjon.


Avbestilling av kunden - Flerdagsturer/pakker

 • Avbestilling 90 eller flere dager før avreise: Du vil få en tilbakebetaling på 90%.

 • Avbestilling 30 dager til 89 dager før avreise: Du vil få 50% refusjon.

 • Avbestilling mindre enn 29 dager før avreise: Du vil bli belastet 100% av beløpet og vil ikke motta noen refusjon.


No-show/manglende oppmøte
Hvis du ikke møter opp til avtalt tid og sted på tur du har bestilt gis ingen refusjon.
Dette gjelder også hvis du møter opp for sent, uten å ha gitt beskjed og fått aksept fra oss for forsinkelsen.


Reduksjon i antall deltakere
Hvis du har bestilt en aktivitet/tur på vegne av en gruppe, der prisen er basert på gruppens størrelse,
må du kontakte oss snarest mulig hvis du ønsker å redusere antall deltakere.
Vi vil vurdere om det er grunnlag for å øke prisen for aktiviteten/turen du vil delta på og eventuelt gi et nytt tilbud.


Avbestilling og endringer gjort av oss

Vi forbeholder oss retten til å avbryte og gjøre endringer i våre turer og aktiviteter på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.
Hvis en slik kansellering eller endring blir nødvendig, er vi forpliktet til å varsle deg så snart som mulig.

I slike tilfeller vil vi gjøre vårt beste for å tilby en alternativ tur/aktivitet i samme periode,
som er så lik som mulig den opprinnelige turen.
I slike tilfeller vil du bli belastet for turen/aktiviteten som tilbys.
Hvis vi ikke kan tilby en alternativ tur/aktivitet, vil du få refundert det betalte beløpet.


Eksempler på omstendigheter for slike kanselleringer eller endringer kan omfatte:

 • Utilstrekkelige deltakere
  De fleste av turene våre krever et minimum antall deltakere. Hvis dette minimumet ikke blir oppfylt, forbeholder vi oss retten til å avlyse turen. Du vil da ha muligheten til å bli ombooket på en alternativ dato eller motta full refusjon av det betalte beløpet.

 • Værforhold
  Vi forbeholder oss retten til å endre enhver tur av hensyn til din sikkerhet. Vær oppmerksom på at i Nord-Norge kan været (og dermed forholdene) endre seg raskt.
  Hvis dette skjer, vil vi gjøre vårt ytterste for å tilby et alternativ.

 • Guiden/turlederen blir syk, skadet eller lignende
  I tilfelle av at en guide eller turledere blir syk/skadet, vil vi gjøre vårt beste for å finne en passende erstatning med tilsvarende kompetanse. Hvis vi ikke klarer å gjennomføre den turen/aktiviteten som er planlagt på grunn av sykdommen/skaden til guiden/reiselederen, vil du få refundert det betalte beløpet.

 

 • Force majeure
  Oss
  Omstendigheter som vi (eller våre partnere) ikke har kontroll over, f.eks. Værforhold, pandemier, samfunnskrise, arbeidstvister og tilsvarende (Force Majeure) kan føre til kansellering eller større endringer. I tilfelle Force Majeure vil vi kontakte deg så snart som mulig med tilbud om en alternativ tur, eller i mer alvorlige tilfeller kan det hende vi må avbryte reisen/aktiviteten. De fleste avbestillingsforsikringer dekker Force Majeure. Hvis turen din blir kansellert på grunn av force majeure, kan du rette henvendelse til ditt forsikringsselskap med forespørsel om kompensasjon.

  Du
  Hvis du har en Force Majeure-del i forsikringspolisen din, vil du generelt være dekket for plutselige og uforutsette hendelser.


4. Ditt ansvar
Du plikter å gjøre deg kjent med våre betingelsene for hver aktivitet og å formidle denne informasjonen
til andre deltakere du har bestilt på vegne av.

Plikt til å informere om egen helse og forutsetninger
Du er forpliktet til å sørge for at du har god nok helse og fysisk form for aktiviteten du har bestilt. Hver deltaker må informere oss/guiden/turlederen om medisinske tilstander, sykdommer eller lidelser som kan være av betydning for deltakerens sikkerhet eller andres sikkerhet under turen/aktiviteten.

Plikt til å følge anvisninger gitt av guide/turleder/arrangementsansvarlig
Guiden/turlederen er ansvarlig for den generelle sikkerheten til gruppen under turen/aktiviteten.
For å sikre at dette er mulig, er hver deltaker forpliktet til å følge instruksjonene gitt av oss og/eller guiden/turlederen.


5. Aksept av risiko

Deltakelse på flere av våre turer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Vi jobber systematisk med å minimere risiko, men det vil alltid være en gjenværende risiko ved å delta på våre turer og arrangement.
Ulykker og skader kan skje under alle aktiviteter. Vi har høyt fokus på å minimere risikoen for ulykker og skader ved bruk av guider med høyest mulig relevante kvalifikasjoner og godt planlagte turer. Alle guider skal til enhver tid overholde firmaets sikkerhetsinstruksjoner.


Som deltaker på våre turer må du være klar over, og akseptere denne potensielle risikoen. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen.


Vi påtar oss ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade forårsaket av deltakere, deres handlinger eller som skyldes årsaker utenfor vår kontroll (Force majeure) med mindre uhellet eller ulykken skyldes grov uaktsomhet fra vår/guidens side.
 

6. Forsikring

Personlig reiseforsikring er ikke inkludert i prisen på våre turer/aktiviteter.


Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre turer og arrangement.
Vi anbefaler at du som deltaker selv sørger for nødvendig reise- og ulykkesforsikring og sjekker om disse dekker aktiviteten du deltar på.

Vi anbefaler å sjekke om din forsikring også har avbestillingsbeskyttelse som dekker dine utgifter hvis du blir forhindret fra å møte opp eller delta.


Tap av utstyr
Du er erstatningspliktig ved selvforskyldt tap av eller skade på lånt utstyr hos Legendary Adventure.


Ansvarsforsikring
Vi har ansvarsforsikring som dekker erstatningskrav mot oss i tilfelle av en ulykke.


7. Klager
Hvis du ønsker å klage på turen/aktiviteten, må du informere oss, guiden eller turoperatøren umiddelbart, slik at vi kan prøve å løse problemet.
Vi vil gjøre vårt beste for å løse problemet i situasjonen, men hvis problemet ikke kan løses på stedet, kan du sende inn en skriftlig klage.
En eventuell skriftlig klage må sendes til oss senest kl. 14 dagen etter at turen/aktiviteten er avsluttet, med mindre det foreligger spesielle grunner som gjør det rimelig å forlenge denne fristen.


8. Media
Legendary Adventure kan bruke foto- og videomateriale vi har tatt av deg i forbindelse med våre turer.
Dette kan brukes på nettstedet vårt, sosiale medier og i våre markedsføringsstrategier.
Hvis du ikke vil at bilder av deg skal brukes av oss, må vi varsles skriftlig.
Hvis vi har lagt ut et bilde- eller videomateriale fra våre turer av deg,
og du vil at de skal fjernes; Gi oss beskjed, så fjerner vi det så snart som mulig.


9. Feiltrykk
Legendary Adventure AS tar forbehold mot eventuelle feiltrykk i prislister og brosjyrer, samt informasjon publisert på nettstedet vårt.

10. Jurisdiksjon og lovvalg

Eventuelle tvister som oppstår mellom partene i denne avtalen eller av andre grunner vil bli avgjort i samsvar med norsk lov. Hvis slike tvister ikke kan løses i minnelighet, vil det rettslige distriktet til selskapets eiendom være lovgivende myndighet. Ved å bestille aktiviteter gjennom oss aksepterer du at eventuelle tvister legges frem for – og avgjøres av Nord-Troms tingrett.